Danh mục
Ống Hút Giấy  (Sugarcane Paper Straw )

Ống Hút Giấy (Sugarcane Paper Straw )

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - Bao gói - Trắng - Màng co nhiệt (100 ống/bó)

26.700₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - Bao gói - Trắng - Túi PE AgroLife (250 ống/túi)

66.800₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (20 ống/hộp)

6.700₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe. -    100% phân hủy sinh học. -    Cứng, mỏng, nhẹ, khô... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (250 ống/hộp)

57.800₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (250 ống/túi)

64.893₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (30 ống/hộp)

9.800₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe. -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 06 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (50 ống/hộp)

15.800₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - Bao gói - Trắng - Màng co nhiệt (100 ống/bó)

31.900₫
⭐THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM:  -    Nguyên liệu: Giấy sợi cây mía nhập khẩu. -    Thành phần: Sợi cây mía (99.7%) và ... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (20 ống/hộp)

8.100₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (250 ống/hộp)

71.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (30 ống/hộp)

11.700₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (50 ống/hộp)

19.300₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 08 - 197mm - NHIỀU HỌA TIẾT (500 ống/hộp)

141.400₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 10 - 202mm - Cắt xéo - NHIỀU HỌA TIẾT (20 ống/hộp)

10.400₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 10 - 202mm - Cắt xéo - NHIỀU HỌA TIẾT (250 ống/hộp)

88.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 10 - 202mm - Cắt xéo - NHIỀU HỌA TIẾT (30 ống/hộp)

15.100₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm

NS - Ống hút giấy - Phi 12 - 202mm - Cắt xéo - NHIỀU HỌA TIẾT (250 ống/hộp)

101.200₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: -    100% an toàn sức khỏe -    100% phân hủy sinh học  -    Cứng, mỏng, nhẹ,... Xem thêm