Danh mục
Ống Hút Giấy  (Sugarcane Paper Straw )

Ống Hút Giấy (Sugarcane Paper Straw )

[NS] Phi 10 - Hộp 20 ống hút giấy làm từ sợi mía - Cắt xéo

19.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 10 - Hộp 250 ống hút giấy làm từ sợi mía - Cắt xéo

113.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 10 - Hộp 30 ống hút giấy làm từ sợi mía - Cắt xéo

26.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 10 - Túi 250 ống hút giấy làm từ sợi mía - Không cắt xéo

95.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 12 - Hộp 250 ống hút giấy làm từ sợi mía - Cắt xéo

125.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Bó 100 ống hút giấy làm từ sợi mía - Bao gói

28.700₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Hộp 20 ống hút giấy làm từ sợi mía

11.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe. - 100% phân hủy sinh học. - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc. - Phù hợp... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Hộp 250 ống hút giấy làm từ sợi mía

77.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp v... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Hộp 30 ống hút giấy làm từ sợi mía

14.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe. - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp ... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Hộp 50 ống hút giấy làm từ sợi mía

20.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Hộp 500 ống hút giấy làm từ sợi mía

150.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp v... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Túi 250 ống hút giấy làm từ sợi mía

66.750₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 6 - Túi 250 ống hút giấy làm từ sợi mía - Bao gói

71.750₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Bó 100 ống hút giấy làm từ sợi mía - Bao gói

34.700₫
⭐ THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: - Nguyên liệu: Giấy sợi cây mía nhập khẩu. - Thành phần: Sợi cây mía (99.7%) và bột mì (0.3%). - Cấ... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Hộp 20 ống hút giấy làm từ sợi mía

13.000₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp v... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Hộp 250 ống hút giấy làm từ sợi mía

79.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Hộp 30 ống hút giấy làm từ sợi mía

15.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp v... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Hộp 50 ống hút giấy làm từ sợi mía

21.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp v... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Hộp 500 ống hút giấy làm từ sợi mía

155.500₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm

[NS] Phi 8 - Túi 250 ống hút giấy làm từ sợi mía

81.750₫
⭐ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: - 100% an toàn sức khỏe - 100% phân hủy sinh học - Cứng, mỏng, nhẹ, không làm trầy xước cốc - Phù hợp với... Xem thêm